Vårens verksamhet avslutades med en resa på Hjälmare kanal 27 maj med båten MS Gustaf Lagerbjelke. Se reserapport här

Kommande program

Hösten startas upp med en resa till Älvdalen och Trängslets vattenkraftstation den 27-28 augusti. Inbjudan kommer senare via mail.

Höstens första medlemsmöte 11 september kommer att hållas i Forsmark med information om FKA framtid/utveckling, revision F1 samt studiebesök på KSU:s simulatorer

Senaste mötesträffen 15 maj

Mötet inleddes med ett kort information av Kenneth Johansson om aktuellt revisionsläge på block 2 . Informationen baserades på samtal med driftchefen, Fredrik Eriksson. Man är lite försenad på grund av tillkommande arbeten men är hoppfull om snar återstart.

Därefter berättade Alf Lindfors om sina upplevelser från Ågesta till Forsmark med viktiga milstolpar, betraktelser samt en och annan anekdot. Mer information på denna sida

Då informationsansvariga Karin Swansson och Johanna Blavier hade förhinder att informera om aktuellt i Forsmark och Vattenfall får det skjutas upp till nästa möte

Allmän information

Årsplan och medlemsregister är uppdaterade.

Vårt medlemsregister kräver lösen för att öppna, lösen meddelas vid medlemsmötet.

Motionsaktiviteter pågår i form av Pickleball i tennishallen Östhammar på måndagar 10.00 – 11.00 och badminton på torsdagar 16.00 – 17.00 i Öregrunds sporthall.

Medlemsavgift och avgifter för aktiviteter betalas på plusgirokonto 172229-7.