Uppsala

Stockholm

Västerås

Västsverige

Ringhals

Svenska Kraftnät