Föreningen startade den 13:e april 1995 vid ett första möte på Rospinglan i Östhammar. Det var veteraner från Vattenfalls byggnadsavdelning BYV5 i Forsmark som samlades och bildade föreningen.

Sedermera så fylldes det på med medlemmar från montagavdelningen EM5 samt driftorganisationen VK6. Första protokollet kan läsas här.

Förenings ordförande i ordning sedan 1995:

  • Hilding Johansson
  • Svante Lindberg
  • Gunnar Sunnqvist
  • Bertil Möller
  • Henning Danielsson 
  • Alf Lindfors
  • Göran Lodin                
  • Kenneth Johansson