MEDLEMSKAP

Som medlem i Vattenfalls veteraner i Östhammar får du

  • möjlighet att bibehålla kontakten med din tidigare yrkesverksamhet
  • behålla kontakten med och främja samhörigheten med tidigare arbetskamrater
  • bevara identiteten med företaget Vattenfall
  • deltaga på medlemsmöten andra veckan i månaden, se föreningens årsprogram
  • deltaga i studiebesök
  • deltaga i fysiska aktiviteter varje vecka
  • lyssna på föredrag
  • information från Vattenfalls verksamhet vid medlemsmöten
  • Information om aktuellt inom svensk energiförsörjning.

Om du har frågor om medlemskap använd kontaktformuläret nedan i första hand, eller ring vår kassör i andra hand.

Medlemsavgiften är 200 kr och betalas på plusgirokonto 172229-7.