Reportage från styrelse- och medlemsmöte 12:e mars 2014

Dagens styrelsemöte behandlade förberedelser för Vårens utflykts resa till Vattenfalls huvudkontor och Kaknästornet den 23 april
Styrelsen diskuterade och planerade Ordförandekonferensen i Forsmark med Vattenfalls Veteranföreningar runt om i Sverige. Beslutades om arbetsfördelning, plats och logi för mötet.
 

Dagens föredrag hölls av Clas Inge Andersson Informationschef på Forsmarks Kraftgrupp. Claes Inge berättade att 2013 blev ett rekord år när det gäller produktion över 25 TWh noterades. Han redogjorde också att FKA nu som enda av de tre kärnkraftverken är klara med säkerhetsuppgraderingarna som följd av säkerhetsmyndigheten SSM:s föreskrifter om säkerhet.
Han beskrev detta arbete vara en riktigt stor åtgärdsomfattning och som är nu klar. Därmed anses reaktorerna möta moderna säkerhetskrav

Nästa möte den 9:e April

Några av deltagarna


Publicerat

i

av

Etiketter: