Reportage från medlemsmöte 12 nov 2014

Vid medlems mötet efter att styrelsen sammanträde avhandlades följande

  • NY Medlemslista med e-post adresser efter nyår
  • Pålysning gällande kommande Årsmöte i Januari
  • Ålandsresa med Julbord respektive kan medfölja. Subventionering sker för betalande medlemmar, anmälan se hemsidan.

Alf vår ordf. hälsade Siv Landström välkommen Siv höll en informativ presentation gällande Källörs-projektet med möjligheter som detta erbjuder och de svårigheter som resan hittills stött på.
En fin samlings och fest lokal kommer om allt går i lås finnas för alla intresserade i klassisk miljö Byggnaden är ett fint minne från badortsepoken och ett landmärke för Östhammar som stad och bör enl. Siv och Källörsföreningen räddas till eftervärden.

En större ideell insats erfordras för att ro projektet iland och arbete har redan kommit igång Dock har ännu inte det avtal som krävs med kommunen kunnat tecknats. Siv är optimistisk inför framtiden


Publicerat

i

av

Etiketter: