Information på medlemsmöte 2024 nr 2. Elbilar – Kärnkraft

Medlemsmötets agenda

En förväntansfull församling.

Jan Holmberg berättade och svarade på frågor om elbil, vad man bör tänka på och hur dagsläget ser ut idag.

För en elbil i 600 tkr-klassen behöver man köra runt 2000 mil för att det ska bli billigare jämfört med en konventionell bil.

Utmaningen idag är laddställen för de som inte är husägare.

Utbildningar och stort säkerhetsarbete gäller vid service av elbil.

Blåljuspersonal behöver bryta mellan högspänningen och 12-volten i bagageutrymmet när en bil har skadats vid till exempel en krock.

Värmepump finns i elbilar vilket innebär en snabbare och effektivare värmning. Redan efter en minut kan framrutan börja avisas.

Jan Blomgren

Berättade om kärnkraften, lite historia och ”killgissade” vilken typ och storlek av reaktor som kan bli nästa bygge i Sverige. Jans kunskapsområde är både brett och djupt.

Kommer från den akademiska världen som professor i tillämpad kärnfysik på Uppsala universitet. 2009 lämnade han professortjänsten för att bli seniorexpert på Vattenfall. Från 2013 driver han eget företag inom kärnkraftsbranchen med rådgivning och utbildning. Jan gjorde reklam för sin bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” som gavs ut under pandemin 2021.

Regeringens tidplan är väl optimistisk då det ska väljas både teknik och hitta en leverantör för att kunna ta fram en tidplan och budget. Dessutom krävs en del tillstånd för att kunna sätta spaden i jorden. Många tankar finns om vem eller vilka som ska finansiera, ta riskerna, bygga och driva projekten, och där staten kan tvingas ta en viktig roll för att komma till skott.

Jan poängterade också vikten av balans i systemet med producent, kraftnät och brukare. Svenska kraftnät kan återigen bli kravställare gällande behovet av energiproduktion.

På frågan om hans syn på elbilar och framtiden svarade Jan att Sveriges bidrag att minska CO2 i världen genom att elektrifiera transportsektorn är mycket liten.

För en elektrifierad bilflotta kommer stora ombyggander av elnätet ända fram till användare att krävas. Fram tills dess är utmaningen att dela på laddning över dygnet.

Dessutom är mineralutvinningen en mycket stor utmaning. Som exempel kommer behovet av litium och koppar öka med ca 40 ggr om hela världen ska gå över till elbilar. Kopparhalten i malmen är redan idag på nedåtgående, från ca 4% och går ner mot 2% vilket innebär mer energi och arbete. Jan avslutade med att han själv köper gamla bilar och kramar ut det sista innan de skrotas, vilket enligt honom är miljömässigt det bästa just nu.


Publicerat

i

av

Etiketter: