Referat från SKB information vid medlemsmötet onsdag 10 april 2024

Julia Holmgren informerade om sin roll som relativt nyanställd vid SKB Östhammar, hon är
uppväxt i Östhammar och väl bekant med människor och omgivning. Det pågår ett antal
stora projekt på Forsmarkhalvön som förväntas komma igång på allvar efter att Mark och
Miljödomstolen beslutat om de miljömässiga krav och restriktioner som ska gälla.
Domstolsförhandlingarna har skjutits upp till efter sommaren.


SKBs projekt har långa projekttider och förväntas behöva en resursförstärkning på ca 1500
personer. SKB kan garantera arbetstillfällen till år 2090. Man har fördubblat SKBs yta på
Forsmarkshalvön för att möjliggöra hantering av bergmassor från utbyggnad av SFR.
Utbyggnaden ska tredubbla lagringsutrymmet för låg och medelaktivt avfall.


När det gäller projektet för slutförvar av högaktivt avfall så har området kallat Söderviken
röjts och planerats. Man har även byggt den första byggnaden som i första hand är avsedd
för hantering av bergprover.


Kajsa Engholm informerade om vad som pågår vid SKB Oskarshamn. Kajsa har
motsvarande roll som Julia men med mer än 20 års erfarenhet. Hon berättade om Äspö
laboratoriet som närmar sig slutet av sitt uppdrag. Bland annat har man lagrat
kopparkapslar i bentonit 500 meter ner i berget i 20 år och ska inom kort genomföra ett
stort antal tester för att undersöka hur kapslar och lera påverkats i en jämförbar miljö med
kommande slutförvar. Efter genomförda tester ska Äspö laboratoriet och dess tunnlar
vattenfyllas.
Det andra stora projektet (CLINK) i Oskarshamn är att bygga en inkapslingsanläggning i
anslutning till CLAB. Man räknar med att tillverka en kapsel per dag när anläggningen är i
produktion.


En mycket intressant och givande presentation.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: